• Untere Königstrasse 28

  • Untere Königstrasse 28

  • Untere Königstrasse 28

  • Untere Königstrasse 28

  • Untere Königstrasse 28

ORT: Bamberg
BAUHERR: Stadtbau GmbH Bamberg
MASSNAHME:
Umbau und Sanierung Denkmal Untere Königstrasse 28 in Bamberg, in 3 Bauabschnitten
VORPROJEKT: 2005/2006
BAUBEGINN BA1: Frühjahr 2007
FERTIGSTELLUNG BA3:
Sommer 2013
BILDER: Uwe Gaasch/Bamberg